ตัวอย่างบทเรียน

 • Course Outline
   

 • แนะนำวิทยากร
  (อ.ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์)

 • หลักสูตรนี้ให้อะไร
   

 • Presentation ที่ดี

  เริ่มต้นก่อนจะสร้างงานนำเสนอให้รู้จักกับ Presentation ที่ดี ก่อนครับ
   
   

 • การสร้างกราฟแบบมืออาชีพด้วย PowerPoint

  แนะนำการสร้างกราฟ เพื่อนำเสนอข้อมูล บทเรียนนี้แสดงให้เห็นวิธีการสร้างกราฟแบบมืออาชีพ

 • แนะนำเทคนิคในการนำเสนอ

  เทคนิคการนำเสนอ เพื่อการนำเสนอเป็นที่น่าสนใจทุกช่วงเวลา
   
   

Course curriculum

 • 01

  แนะนำคอร์สออนไลน์ - Professional Presentation using Microsoft PowerPoint

 • 03

  การวางแผนสำหรับงานนำเสนอ

  • การวางแผนสำหรับงานนำเสนอ

 • 04

  หลักการในการทำ Presentation

  • หลักการในการทำ Presentation

   ทดลองเรียนฟรี
  • หลักการ - การตัดกันของสี (Contrast)

  • หลักการ - การเลือกใช้ฟอนต์ (Font)

  • หลักการ - การเลือกใช้เทมเพลต Standard Template

  • หลักการ - การใช้สี (Color)

  • หลักการ - มุมมองใหม่ๆ ในการนำเสนอที่จะช่วยให้งานนำเสนอน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

  • บทความด้านการออกแบบเพิ่มเติม [Download]

 • 05

  เริ่มต้นใช้งาน Microsoft PowerPoint

  • หน้าจอ Microsoft PowerPoint

  • คีย์ลัดเพื่อใช้ในการทำงานกับ Microsoft PowerPoint (Shortcut Key)

  • เริ่มต้นสร้างงานนำเสนอกัน

 • 06

  เริ่มต้นการใส่เนื้อหา (Content)

  • การเริ่มต้นใส่เนื้อหาต่างๆ (Insert Content)

  • การทำงานกับข้อความ

 • 07

  ขั้นตอนในการสร้างงานนำเสนอ

  • ขั้นตอนในการสร้างงานนำเสนอ (Presentation Steps)

  • การวาง Storyboard ให้กับงานนำเสนอ

  • จำลองสถานการณ์ในหลักสูตรนี้ (Course Scenarios) เพื่อใช้ในการดำเนินเรื่องการการเรียนการสอนของเรา

 • 08

  การทำงานกับรูปภาพ

  • การทำงานกับรูปภาพ (Image) พร้อม กรณีศึกษา - งานนำเสนอสินค้าใหม่ (Case Study - New Arrival)

  • การทำงานกับรูปภาพ (ต่อ)

  • กรณีศึกษา - งานนำเสนอสินค้าที่ขายดี (Case Study - Top 3 Best Seller)

  • กรณีศึกษา - งานเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ (Case Study - New Website)

 • 09

  การทำงานกับกราฟฟิก SmartArt

  • การทำงานกับกราฟฟิก SmartArt การสร้างแผนผังองค์กร (Organization Chart)

 • 10

  การทำงานกับตาราง (Table)

  • การทำงานกับ ตาราง (Table)

 • 11

  การนำเสนอด้วยกราฟแบบมืออาชีพ (Chart)

  • แนะนำก่อนเริ่มการสร้างกราฟ (Chart)

   ทดลองเรียนฟรี
  • การสร้างกราฟแท่ง (Column Chart) : ตัวอย่างงาน เปรียบเทียบ Sales vs Target

  • การสร้างกราฟแท่งแบบขั้นสูง (Advanced Column Chart) : ตัวอย่างงาน เปรียบเทียบ Sales vs Target

  • การสร้างกราฟวงกลม (Pie Chart) : ตัวอย่างงาน Sales Ratio by Categories

  • การสร้างกราฟเส้น (Line Chart) : ตัวอย่างงาน กราฟจำนวนการรับพนักงานใหม่ (New Hire)

  • การสร้างกราฟแบบอื่นๆ (Other Chart) ได้แก่ Treemap, Waterfall และ Radar

 • 12

  การทำงานกับไฟล์ VDO และ Hyperlinks

  • การทำงานกับไฟล์ VDO

  • การสร้างการเชื่อมโยง ด้วย Hyperlinks เพื่อให้งานนำเสนอสามารถคลิกไปมาได้

 • 13

  การจัดการสไลด์

  • การจัดการสไลด์ จัดกลุ่มโดย Section

 • 14

  การออกแบบงานนำเสนอ (Slide Design)

 • 15

  การทำงานกับแอนนิเมชั่น (Animation)

  • เริ่มต้นการทำงานกับแอนนิเมชั่น (Animation)

   ทดลองเรียนฟรี
  • การตั้งค่าการเปลี่ยนสไลด์ด้วย Slide Transition

  • การกำหนดค่า Animation ประเภท Entrance และ Exit

  • การกำหนดค่า Animation ให้กับ Chart

  • การกำหนดค่า Animation ให้กับ ข้อความ (Text Animation)

  • กรณีศึกษา : การกำหนดแอนนิเมชั่นให้กับสไลด์เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ (New Web Site Animation)

  • กรณีศึกษา : การกำหนดแอนนิเมชั่นให้กับแผนที่การเดินทาง ด้วย Motion Animation

  • บทสรุป สำหรับการทำแอนนิเมชั่น

 • 16

  เครื่องมือ ที่จะช่วยให้งานนำเสนอน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ

  • เครื่องมือซ้อมนำเสนอก่อนนำเสนอ เพื่อให้รู้ว่าเวลาที่ใช้ไปเหมาะสมหรือไม่ และใช้เวลาในแต่ละสไลด์เท่าใด

 • 17

  เทคนิคการนำเสนอ ที่จะช่วยให้การนำเสนอดูมืออาชีพเทคนิคการนำเสนอ ที่จะช่วยให้การนำเสนอดูมืออาชีพ

 • 18

  บทส่งท้าย

  • บทส่งท้ายหลักสูตร Professional Presentation using Microsoft PowerPoint โดย 9Expert Training