วิธีการชำระเงิน

 1. หลังจาก ลงชื่อเข้าใช้ ให้เลือก หลักสูตร ที่ต้องการ
  วิธีการชำระเงินหลักสูตรออนไลน์ของ 9Expert Online Training ขั้นตอนที่ 1 - เลือกหลักสูตร
 2. คลิกที่ปุ่มสมัครคอร์ส
  วิธีการชำระเงินหลักสูตรออนไลน์ของ 9Expert Online Training ขั้นตอนที่ 2 - สมัครคอร์ส
 3. เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดการชำระเงิน ให้เลือก วิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงินหลักสูตรออนไลน์ของ 9Expert Online Training ขั้นตอนที่ 3 - เลือกวิธีการชำระเงิน
 4. หากเลือก ชำระโดยการโอนเงิน ให้โอนเงินมาที่บัญชีตามที่ปรากฎในรายการ เสร็จแล้วให้แจ้งโอนเงินในขั้นตอนที่ 2 ดังรูป
  4.1) เลือกบัญชีที่โอนเงิน
  4.2) แนบไฟล์เอกสารการโอนเงิน
  4.3) ใส่วันที่และเวลาที่โอน
  4.4) ใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
  4.5) กดปุ่ม แจ้งโอน
  วิธีการชำระเงินหลักสูตรออนไลน์ของ 9Expert Online Training ขั้นตอนที่ 4 - ชำระโดยการโอนเงิน
 5. หากเลือก ชำระผ่านบัตรเครดิต ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกด Submit เพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
  วิธีการชำระเงินหลักสูตรออนไลน์ของ 9Expert Online Training ขั้นตอนที่ 5 - ชำระโดยบัตรเครดิต
 6. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นระบบจะจัดส่งอีเมล์ไปยังผู้ทำรายการ โดยหากเป็น ชำระโดยการโอนเงิน จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารภายใน 1 วันทำการ หากเป็น ชำระผ่านบัตรเครดิต จะสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับ